Rozszerzenia funkcjonalne

Tzw. workery to woły robocze systemu enova365. Umożliwiają wykonywanie parametryzowanych procedur oraz prezentację dynamicznie obliczonych pól lub zestawów danych. Worker może uzupełnić dokumenty oferty, importować lub eksportować dane z systemu, prezentować dane o wysokiej złożoności i prawie wszystko inne czego można potrzebować. Wywołaj akcję a praca niech wykona się sama!