Importy danych, integratory

Import danych jest naturalnym etapem każdego wdrożenia. Również w trakcie eksploatacji systemu często pojawia się konieczność wymiany danych z systemami produkcyjnymi lub podmiotów nadrzędnych. Oferujemy analizę danych źródłowych i import do systemu enova365.